IX RAJD SAMOCHODOWY DLA KOBIET „BÓG ZESŁAŁ BABĘ” WYRUSZY 25 CZERWCA 2022
Rajd, organizowany corocznie od 2013 roku przez Partnerstwo na Rzecz Aleksandrowa Łódzkiego, dedykowany jest kobietom zainteresowanym poznawaniem regionu łódzkiego. Ma charakter wielopokoleniowej imprezy turystycznej, która łączy w sobie elementy sportowe (aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, konkurencje sportowe) z elementami edukacyjnymi (poznawanie atrakcji turystyczno-przyrodniczych regionu). Rajd nie jest wyścigiem. Odbywa się w ruchu otwartym, załogi jadą zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego, a do końcowej klasyfikacji nie jest brany pod uwagę czas przejazdu. Zwycięża załoga, która najlepiej wykona zadania rajdowe. W tym roku uczestniczki pokonają ok. 280-kilometrową trasę, po pięknych, często nieznanych zakątkach województwa. Poznają atrakcje turystycznego regionu, niezwykłe zabytki, wezmą udział w wielu ciekawych konkurencjach, interesująco i aktywnie spędzą czas.
RAJD ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 25-26 CZERWCA 2022
INFORMACJE 609190211