„Maska codzienna, a maska teatralna” – WARSZTATY PLASTYCZNE

10.03.2018 r. 10.00-17.00 (sobota)

Twórcze warsztaty dotyczące metafory maski. Celem warsztatów jest rozwój kreatywności. Warsztaty pozwolą dostrzec, że pojęcie maski pojawia się nie tylko w sztuce, ale i w życiu codziennym.

Maska jest nieodrodnym elementem kultury, występującym w różnych kulturach i obszarach geograficznych. W Europie znane w starożytnym , od używane w czasie zabaw zwanych . Forma oraz znaczenie maski na przestrzeni wieków ewoluowała od maski obrzędowej używanej w ceremoniach, do teatralnej, która już na zawsze zakorzeniła się w kulturze oraz co najważniejsze w sztuce. Maska jest bardzo ważnym atrybutem teatru. Emocje zastygłe w grymas, przerysowana mimika ułatwiają widzowi właściwą interpretację aktorskiego przekazu. Pozbawieni maski jesteśmy zmuszeni do ukazania prawdziwej twarzy. Nakładanie masek, które wyolbrzymiają ludzkie rysy i przymioty i tym samym przekształcają je w rysy i przymioty nadprzyrodzone. Pochodzenie słowa nie jest jednoznaczne, jedna z teorii dowodzi, że słowo „maska” pochodzi oryginalnie z hiszpańskiego más que la cara (dosłownie, „więcej niż twarz” lub „dodana twarz”).

Po krótkiej części wprowadzającej – teoretycznej, która będzie miała formę mini wykładu ale przede wszystkim wymiany spostrzeżeń, nastąpi część praktyczna, w której uczestnicy warsztatów samodzielnie wykonają własne maski. Czy będą one bardziej codzienne, obrzędowe czy teatralne zależy od każdego z uczestników.

Warsztaty poprowadzi dr Joanna Hrk scenograf teatralny, ilustrator, malarka.

Informacje tel. 609 190 211