Konkurs Narodowego Centrum Kultury

„Odkryj swój skarb”

Popularyzowanie i promocja działań, inicjatyw związanych z lokalnym dziedzictwem kulturowym i umacnianiem tożsamości lokalnej.
PDF do pobrania: Nakielnica_2017-2019 PDF