Sprawozdanie za rok 2018 – pdf 

Uproszczone sprawozdanie merytoryczne OPP_2018.pdf