23.06.(piątek) 2017 r. godz.18.00

Dwór w Nakielnicy

w pro­gra­mie: kon­cert, ogni­sko, pusz­cza­nie wianków

wejściówka:własnoręcznie uple­cio­ny wianek