19 czerwca 2021 r. wystartuje VIII rajd samochodowy dla kobiet „Bóg zesłał babę”, dwudniowa impreza turystyczno-krajoznawcza. Weźmie w niej udział 50 uczestniczek w wieku powyżej 18 roku życia, zamieszkałych w województwie łódzkim. Rajd, organizowany corocznie od 2013 roku przez Partnerstwo na Rzecz Aleksandrowa Łódzkiego, dedykowany jest kobietom zainteresowanym poznawaniem regionu łódzkiego. Ma charakter wielopokoleniowej imprezy turystycznej, która łączy w sobie elementy sportowe (aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, konkurencje sportowe) z elementami edukacyjnymi (poznawanie atrakcji turystyczno-przyrodniczych regionu). Rajd nie jest wyścigiem. Odbywa się w ruchu otwartym, załogi jadą zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego, a do końcowej klasyfikacji nie jest brany pod uwagę czas przejazdu. Zwycięża załoga, która najlepiej wykona zadania rajdowe. W tym roku uczestniczki pokonają ok. 280-kilometrową trasę, po pięknych, często nieznanych zakątkach województwa. Poznają atrakcje turystycznego rejonu, niezwykłe zabytki, wezmą udział w wielu ciekawych konkurencjach, interesująco i aktywnie spędzą czas. Impreza jest dofinansowana z budżetu Województwa Łódzkiego oraz przez Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim.